Prijs

Uw investering:Prijs:
Prijs per les van 60 minuten (individueel of in groepsverband) € 38,- 
Your Investment:Price:
Price per lesson of 60 minutes (individually or in a group)€ 38,-