Online lessen

Snel en effectief Portugees leren “Wherever you are”

 

Digitale Lessen

De lessen, individueel of in groepsverband, worden gegeven via Zoom of Microsoft Teams.

Elke les duurt 60 minuten één keer per week of per twee weken. In het begin van de les leg ik de structuur uit en op het einde vraag ik naar uw feedback. Afhankelijk van uw taalniveau gebruiken we de volgende boeken: 

  • Europees-Portugees 
  • “Português XXI” (nível 1, 2 of 3) en “Caderno de Exercícios” 
  • Braziliaans-Portugees
  • “Falar…Ler…Escrever”,  “Bom dia Brasil” en  “Português via Brasil”    

Daarnaast gebruik ik zelfgemaakte oefeningen (o.a. grammatica, PowerPoint presentaties, muziek, Youtube, kahoot.com) aangepast aan de wensen en behoeften van de leerlingen; verder zijn de lessen interactief en vragen goede voorbereiding.

 

 

Online Courses

 

Learn Portuguese quickly and effectively “Wherever you are” .

Lessons, individual or in groups, are delivered via Zoom or Microsoft Teams.

Each lesson lasts 60 minutes once a week or fortnight. At the beginning of the lesson, I explain the structure and at the end I ask for your feedback. Depending on your language level, we use the following books:

  • European-Portuguese
  • “Português XXI” (nível 1, 2 or 3) and “Caderno de Exercícios”
  • Brazilian-Portuguese
  • “Falar…Ler…Escrever”, “Bom dia Brasil” and “Português via Brasil”

I also use home-made exercises (including grammar, Power Point presentations, music, Youtube, kahoot.com) adapted to the students’ needs and wishes; furthermore, the lessons are interactive and require good preparation.

 

 

 

KvK registratienummer: 88664015

Portuguese lessons online

Vrijgesteld van BTW